«
 1. Anasayfa
 2. Eğitim
 3. Gövdeden Türemiş Sözcük Nedir?

Gövdeden Türemiş Sözcük Nedir?

Gövdeden Türemiş Sözcük Nedir?

Gövdeden türemiş sözcük nedir sorusunun yanıtını bu içeriğimizde sizlere cevaplamış olacağız. Türkçe, Türkiye’de konuşulan ve resmi dil olarak belirlenen bir dildir.

Türkçe, eski Türkçe, Ortaçağ Türkçesi, Osmanlıca ve Modern Türkçe olmak üzere beş ayrı dil döneminden geçmiştir. Bu yüzden Türkçede farklı dil dönemlerine ait kelimeler bulunur. Bilindiği gibi Türkçe, uyumluluk kurallarına göre yapılan eklemelerle oluşturulmuş bir dildir.

Uyumluluk kurallarına aykırı eklemeler yapmak isabetli değildir ve anlaşılmayabilir niteliktedir. Kısa ve öz şekilde Türkçe dilinin tarihçesini öğrendiğimize göre gövdeden türemiş sözcük nedir? Öğrenebiliriz.

Eğitim ve öğretim hayatına başlar başlamaz bizlere Türkçe dersinde ilk öğretilen konu cümle yapısı ve sözcüklerdir. Sözcükler birleşerek cümlenin tamamını oluşturur. Bu yüzden sözcükler Türkçe dilinde oldukça büyük öneme sahiptir. Türkçe dilinde ‘’yapım’’ eki ve ‘’çekim eki‘’ olmak üzere iki adet ek vardır.

Gövdeden Türemiş Sözcük

Gövdeden Türemiş Sözcük Nedir?

Çekim ekleri kelimeye eklendiğinde anlam değişikliği meydana gelmez. Birinci hallerini alan çekim ekleri (–m, –n, –sın/-sin, –sı/si) buna örnektir. Gövdeden türemiş sözcük çeşitleri genellikle gövdeyi değiştirmeyen bu tip çekim eklerinin kullanılması gerekir. İkinci hallerini (–nı/-ni) alan ise ayrı bir durumdur ve bazen anlam değişikliğine yol açabilir.

Gövde kelimesinin ekleriyle oluşturulmuş tüm kelimelere gövdeden türemiş sözcük denir. İsimden isim çekim eki alarak, fiilden fiil çekim eki alarak, sıfat ve zarf dolaylı olarak isimden türetilir. Gövdeden türemiş sözcük, ses değişikliğine uğramaz. Örneğin; “gelmek” fiili, “gel” kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle gelmek fiili ünlü dönüşmesi yapmadan kalır.

Kısaca özetlemek gerekirse, yapım ekleri ise cümleye eklendiğinde bazen kelimenin anlamını ve türünü bazen ise cümleyi tamamen değiştirirler. Kelimenin köküne yapım eki eklendiği takdir de anlam bütünlüğü tamamen bozulur ve kelimenin yeni haline ‘’Gövdeden türemiş sözcükler’’ denir.

İsimden fiil yapan yapım eklerine örnek:

 • Türemek= Tür + e (mek)
 • Yönetmek= Yön + et (mek)

İsimden isim yapan yapım eklerine örnek:

 • Bardaklık= Bardak + lık
 • Sözlük= Söz + lük

Fiilden isim yapan yapım eklerine örnek:

 • Girişimci= Girişim + ci
 • Pazarlamacı= Pazarlama + cı

Fiilden fiil yapan yapım eklerine örnek:

 • Kaldırmak= Kal + dır (mak)
 • İndirmek= İn + dir (mek)

Gövdeden Türemiş Sözcükler, dilbilimdeki bir terimdir ve bir kelime kökünden türeyen kelimelere verilen isimdir. Gövdeden türemiş kelimeler, bir kelime köküne eklemeler yaparak oluşturulurlar ve kelime anlamını belirlerler.

Örneğin, “yürümek” kelimesi bir kelime kökü olarak kullanılabilir ve “yürüyebilmek”, “yürümeyi seven” gibi kelimeler oluşturmak için kullanılabilir. Bu kelimeler, gövdeden türemiş kelimelerdir ve kelime köküne eklenen eklerle oluşturulmuşlardır.

Gövdeden türemiş kelimeler, dilin evrimini ve gelişmesini gösterir ve dilin zenginliğini ortaya koyar. Aynı zamanda, kelime anlamını veya fonksiyonunu belirlemek için kullanılan eklemeler de gösterir.

Bununla birlikte, gövdeden türemiş kelime kullanımı dilin doğal evrimini gösterir ve insanların düzenli olarak kelime köklerini kullanarak kelime yapımı yapması, dilin zenginliğini ve esnekliğini gösterir. Gövdeden türemiş kelime kullanımı, dilin kendini sürekli olarak geliştirmesine ve evrimine neden olur ve dilin zenginliğini ve esnekliğini korur.

Sonuç olarak, gövdeden türemiş kelimeler, dilin evrimini ve gelişmesini gösterir ve dilin zenginliğini ve esnekliğini belirler. Gövdeden türemiş kelime kullanımı, dilin sürekli olarak gelişmesine ve evrimine neden olur ve insanların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.

Gövdeden türemiş sözcük detaylarını bu içeriğimizde sizlere aktarmış olduk. Kelimenin yapım eki almış haline gövde denir. Gövdeye bir yapım eki daha gelirse oluşan kelime gövdeden türemiş sözcük haline gelmiş oluyor. Takıldığınız yer olursa aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Size gövdeden türemiş ne demek detaylı olarak anlattık.

Türemiş nedir

“Türemiş” kelimesi, bir kök kelime üzerine eklerin eklenerek oluşturulan yeni bir kelimeyi ifade eder. Türemiş kelime, kök kelimenin anlamını genişletebilir, farklı bir anlam yükleyebilir veya kelimeye farklı bir görev veya nitelik kazandırabilir. Türkçe dilinde türemiş kelimeler sıkça kullanılan ve dilin zenginleşmesine katkıda bulunan bir yapıdır. Örnek olarak, “güzel” kelimesinden türeyen “güzellik” kelimesi, “güzel” kelimesinin isim hali olup, “güzel olma durumu” anlamına gelir.

Türemiş sözcükler neden kullanılır?

Türemiş sözcükler, dilimizde var olan kelimelerin kök, gövde veya yapım ekleri üzerinde yapılan değişiklikler sonucu oluşan yeni kelimelerdir. Bu sözcükler, dilimizi daha zengin ve renkli hale getirirken, iletişim sırasında da daha etkili ve güçlü ifadeler kullanmamızı sağlar. Ayrıca türemiş sözcükler, dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde oluşturuldukları için dilimizin doğru kullanımına da katkı sağlarlar.

Türemiş sözcüklerin özellikleri nelerdir?

Türemiş sözcükler, bir dilde var olan kök veya gövde sözcüklerin üzerine ekler getirilerek yeni anlamlar oluşturulmasıyla oluşan sözcüklerdir. Türemiş sözcüklerin özellikleri şunlardır:

 • Kök veya gövde sözcüklerin üzerine ekler getirilerek oluşturulurlar.
 • Yeni anlamlar oluşturarak dil zenginliği sağlarlar.
 • Çoğu zaman isim, sıfat veya fiil olarak kullanılırlar.
 • Türkçe’de en sık kullanılan türemiş ekler “-lik”, “-ci”, “-si”, “-dir” ve “-me”dir.
 • Türemiş sözcükler, dildeki değişim ve gelişime katkıda bulunurlar.

Örneğin, “yaz” kelimesinden türetilen “yazlık” kelimesi, “yaz” kelimesinin mevsim anlamına ek olarak, tatil yapmak için kullanılan yer anlamını da ifade eder.

Türemiş sözcükler hangi alanlarda sıkça kullanılır?

Türemiş sözcükler, dilbilgisi kurallarına uygun olarak bir kelime kökünden çeşitli ekler eklenerek oluşturulan sözcüklerdir. Bu ekler, kelimenin anlamını, cinsiyetini, çoğulunu, zamanını ve kişi eklerini belirleyebilir.

Türemiş sözcükler, Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir yapıdır ve birçok alanda karşımıza çıkar. Özellikle edebiyat, dilbilim, sosyoloji, psikoloji, tıp ve hukuk gibi alanlarda sıkça kullanılır. Ayrıca günlük hayatta da sıkça kullanılan türemiş sözcükler bulunmaktadır.

Türemiş sözcüklerin çeşitleri nelerdir?

Türemiş sözcükler, kök veya gövdelerine ekler eklenerek oluşturulan sözcüklerdir. Türkçe’de türemiş sözcükler çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Bunlar arasında:

 • İsim-fiil türemesi: Bir fiilden isim türetilmesi örneğin “yazmak” fiilinden “yazı” ismi türetilmesi gibi.
 • Sıfat-fiil türemesi: Bir fiilden sıfat türetilmesi örneğin “yorgun” sıfatından “yorgunluk” ismi türetilmesi gibi.
 • İsim- sıfat türemesi: Bir isimden sıfat türetilmesi örneğin “göz” isminden “gözlük” sözcüğünün türetilmesi gibi.
 • Sıfat-zarf türemesi: Bir sıfattan zarf türetilmesi örneğin “hızlı” sıfatından “hızlıca” zarfının türetilmesi gibi.

Bu sadece birkaç örnek olup, Türkçe’de türemiş sözcüklerin çeşitleri oldukça fazladır.

Abone Ol 
Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *